استخدام

آزمون دولتی برای شرکت‌های خصوصی

امروز در جستجوی موضوعی بودم که به طور اتفاقی با سایت آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان مواجه شدم. ابتدا فکر کردم که یک شرکت با تفکر خصوصی است که می‌خواهد بخشی از فرآیند جذب نیروی انسانی را برای شرکت‌های دیگر انجام دهد و از این راه با ایجاد ارزش افزوده درآمدی کسب کند. کمی بیشتر در سایت به گشت و گذار… ادامه »آزمون دولتی برای شرکت‌های خصوصی

یکی مرد جنگی!

چند سال پیش بود که آشنایی در امور مالی یکی از مشتریان، از من خواسته بود که برادرش را در بهساد جذب کنیم و با این که می‌دانستم برادرش در یکی از همین دانشگاه‌های شنگول و منگول درس می‌خواند در معذورات قرار گرفته بودم که حداقل برای مصاحبه دعوت کنم! در ابتدای جلسه هم به واسطه آشنایی مطابق غر زدن‌های همیشگی که… ادامه »یکی مرد جنگی!