فرهاد احمدی و انتخاب سیستم


چند روزی است که برای شرکت در جلسه نمایش سیستمهای اتوماسیون اداری به شرکت هپکو می روم ، کار خوبی است که کاربران مختلف را از قسمت های مرتبط می آورند و راجع به سیستم نظر می دهند ، بیشتر زحمت این کار بر عهده دوست خوب و خوشفکرم فرهاد خان احمدی است ، فکر می کنم چند ماهی می شود که مشغول گزینش بهترین شرکت هستند و انصافا هم شرکت های خوبی آمده بودند ، به جز یکی که زیاد نمی خواهم به آن بپردازم . این نحوه گزینش به علاوه گزینش های فنی دیگر که انجام می شود گرچه کاری بسیار سخت است ولی صریح، شفاف و با سلامت اخلاقی کامل صورت می گیرد ، چنین سلامت اخلاقی باعث شده که کاربران نیز با اعتماد کامل با متولیان فناوری اطلاعات در شرکت هپکو همکاری کنند
گزینش بدون تعصب و یا بدون لاستیک سابی به سمت یک پیمانکار خاص ، سود چند جانبه به نفع کارفرما ، کارگزار و نهایتا جامعه انفورماتیک کشور دارد ،
برای همه دوستان خوب در هپکو آرزوی موفقیـت دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.