ماموریت و ادامه اجباری آن

در ماموریت هستم و امروز پرواز بازگشت کنسل شد! گفته بودم که سر زمستان ماموریت سردسیر برو نیستم! اما خب گفتند که خوش آب و هواها را من می روم و سخت ها برای دیگران است، من تصمیم گرفتم خودم به ماموریت بیایم. حالا سرمای هوا از یک طرف و نداشتن لباس گرم از طرف دیگر و خستگی و بلاتکلیفی، مزید بر علت، همه شرایط خاصی را رقم زده. به نظر می رسد تا پنجشنبه بلیط بازگشت وجود ندارد و باید بین ۱۰-۱۲ ساعت اتوبوس نشینی و یا یک روز سرگردانی، یکی را انتخاب کنم.