عادي

ماموریت و ادامه اجباری آن

در ماموریت هستم و امروز پرواز بازگشت کنسل شد! گفته بودم که سر زمستان ماموریت سردسیر برو نیستم! اما خب گفتند که خوش آب و هواها را من می روم و سخت ها برای دیگران است، من تصمیم گرفتم خودم به ماموریت بیایم. حالا سرمای هوا از یک طرف و نداشتن لباس گرم از طرف دیگر و خستگی و بلاتکلیفی،… ادامه »ماموریت و ادامه اجباری آن