|

عرض شود‌های پراکنده و نسبتا بی‌ربط!

عرض شود که: مطلب نوشتنی زیادی دارم که در ذهن مرور می‌کنم: چیزی که این روزها به آن رسیده‌ام، قانون اصل بقای مشکل است: “مشکلات یک شرکت هیچ گاه از بین نمی‌روند، بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌شوند”. حالا هم بهساد با مشکلات خاص خود روبرو است که باید حل شوند تا جا…