استقرار پورتال استان مرکزی


یک مدتی است به فکر راه انداختن پورتال هستیم ، یعنی اینکه این نرم افزاری که با کلی زحمت نوشته شد. حالا باید بیاید و اجرایی شود. اولین کاری که شد این بود که بنا بر مصوبه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای پیش رو اعلام آمادگی کردند. ماهم نامه های اعلام آمادگی را بررسی کردیم. البته بعضی ها واقعا آماده بودند و بعضی ها هم که نه!
حالا ۱۰ سازمان برتر را انتخاب کرده ایم که علاقمند هستند به ارائه خدمات از پورتال که با آقای طالبی باهم می رویم و بررسی می کنیم.
از جمله سازمانهایی که رفته ایم ، یکی اداره ثبت اسناد بود که هم علاقمند بودند و هم آماده ، با یک مدیر روشنفکر که آدم دوست داشت بنشیند پای صحبتهایش
بعد هم رفتیم اداره تربیت بدنی ، با اینکه آمادگی آنها از ثبتی ها کمتر بود ، اما علاقه زیادی داشتند.
هر چه فکر می کنم بیشتر به این نتیجه می رسم که ما مدیران علاقمندی داریم ، اما افسوس که کارهایمان در هزارتوی مسائل اداری به فراموشی سپرده می شود. همین سازمانها چقدر می توانند از وب سایتشان استفاده کنند ، اما هنوز وب سایت آنها یا درست نشده و یا فعال نیست ، وب سایت ثبت کار هاکوپیانس است ، زنگ زدم و به او کلی غر و پر کردم ، گفت به من چه ، اطلاعات خودشان نمی دهند.