| |

جذب کارشناس/کارآموز بازاریابی با روی‌کرد تحقیقات

بهساد خاص است. بازاریابی آن خاص‌تر! چند سال پیش مدیر بازاریابی داشتیم که به من می‌گفت: “زیر میزی ندهم، خالی‌بندی نکنم، …، آن‌وقت پروژه هم بگیرم؟ نمی‌شود برادر، نمی شود”  معمولن بعد از جلسات با مشتری هم بحث داشتیم. به من می‌گفت «ضد فروش» کار می‌کنم. اما چه می‌شد کرد، اهل زیرمیزی و رشوه با…

|

نیاز از یاد رفته

تا به حال فکر می‌کردم که چرا در دانشگاه‌های ما (یعنی حتی آن دانشگاه‌های واقعی) مهارت‌های فنی لازم به دانشجویان ارائه داده نمی‌شود. چندی است که موضوع برایم عمیق‌تر شده است. در دانشگاه‌های ما درس‌هایی وجود دارد به نام درس‌های عمومی، از زبان انگلیسی گرفته تا معارف اسلامی و اخلاق و در نهایت تربیت بدنی….

| |

چرا (برخی از) کارفرمایان بد هستند؟

در ذیل نوشته پیشین، دوستی از ظلم‌های کارفرمایان بر کارمندان شرکت خود نوشتند که یکی از موضوعات جاری جامعه‌است. موضوع بسیار گسترده و پیچیده است و البته در کنار گسترش بی‌اخلاقی و دروغ و فریب در جامعه، فضای کار و فعالیت درون شرکتی نیز از آن مصون نمانده است. در این نوشته سعی می‌کنم تا…

| |

کار، ضد ارزش رایج جامعه ما

«این حقوقی که من می‌گیرم، بابت کارت زدن من است، نه کار کردن» این جمله را همه ما به دفعات زیاد از کارمندان دولت و عمومی شنیده‌ایم که نشان دهنده این است که کارکردن در کشور ما یک موضوع مذمت شده محسوب می‌شود و هر کسی که کار کند، به نحوی نادان محسوب می‌شود! در مقابل…

| |

جزیره

همواره دوست داشته‌ام که بهساد شرکتی متفاوت باشد. شرکتی که در نگاه اول با جامعه اطراف خود متفاوت بوده و در آن از رذایل اخلاقی مانند دروغ و نفاق و چاپلوسی خبری نباشد و پس از آن خصیصه‌های خوبی مانند کمک به دیگران، استقلال فکری و بالندگی اندیشه، جایگاهی محکم در آن داشته باشند. بدیهی…

| |

یکی مرد جنگی!

چند سال پیش بود که آشنایی در امور مالی یکی از مشتریان، از من خواسته بود که برادرش را در بهساد جذب کنیم و با این که می‌دانستم برادرش در یکی از همین دانشگاه‌های شنگول و منگول درس می‌خواند در معذورات قرار گرفته بودم که حداقل برای مصاحبه دعوت کنم! در ابتدای جلسه هم به واسطه آشنایی…

| |

مهندس تربیت می‌کنیم

در خبرها آمد که ایران سالیانه بعد از آمریکا و روسیه بیش‌ترین مهندس را تربیت! می‌کند. (این‌جا) خبر تامل بر انگیزی است. به‌تر آن خواهد بود که این آمار را به نسبت جمعیت محاسبه کنیم و ببینیم که ایران به نسبت جمعیت خود چهار برابر تربیت مهندس  در آمریکا و سه برابر ژاپن به طور…

| |

درخواست هم‌کاری برای منشی

برای بخش اداری شرکت به دنبال مسئول دفتر و به عبارتی منشی هستیم. اطلاعیه زده ایم و عده ای هم فرم ارسال کرده اند. در اطلاعیه قید کرده ایم که لیسانس فنی/ علوم پایه نمی گیریم. هر کسی را بهر کاری ساخته اند. قرار نیست یک مهندس در جایگاه یک منشی بنشیند، همان گونه که…