عکس

عرض شود که مدتی کم عکس شده بودیم، این است که بد ندیدم ، تعدادی عکس بهسادی منتشر کنیم.

Image015

آقای افژول – یکی از دوستان دوران دانشگاه و همکاران بهساد تهران

25082008009

منظره دفتر کار  تهران که کارفرمای محترم در اختیارمان قرارداده است.

Image019

آقای نیک مهر – بهساد اراک

Image027

دکتر و حنیف

یک دیدگاه دربارهٔ «عکس»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.