آزمون دولتی برای شرکت‌های خصوصی

امروز در جستجوی موضوعی بودم که به طور اتفاقی با سایت آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان مواجه شدم. ابتدا فکر کردم که یک شرکت با تفکر خصوصی است که می‌خواهد بخشی از فرآیند جذب نیروی انسانی را برای شرکت‌های دیگر انجام دهد و از این راه با ایجاد ارزش افزوده درآمدی کسب کند. کمی بیشتر در سایت به گشت و گذار پرداختم و دیدم که تفکر حاکم بر این فرآیند جذب کاملا دولتی است! تلاشی است که اگر نخواهیم آن را منحصرا مبتنی بر کسب درآمد با توجه به نیاز به کار لشگر دارندگان مدرک بیکار بدانیم، با توجه به نوع آزمون و منابع معرفی شده برای آن به نتیجه‌ای نخواهد رسید. مواد آزمون را برای برنامه‌نویسی نگاه کردم؛ آیا این سایت فکر می‌کند افراد با خواندن یک کتاب فارسی برنامه‌نویس می‌شوند و بعد هم می‌توانند جذب شرکت‌های نرم‌افزاری بشوند؟ آیا شرکت‌های نرم‌افزاری فرآیند جذب خود را رها کرده و از این به بعد فقط جذب نیروی مورد نیاز خود را از این روش و آن هم بعد از آزمون ریاضی و ادبیات فارسی برای شغل برنامه‌نویسی!!! انجام خواهند داد؟ آیا شرایط عمومی یاد شده به طور کامل مورد تایید همه شرکت‌های ایرانی می‌باشد؟ کدام برنامه‌نویس حرفه‌ای و معتبر (اگر بیکار باشد که نیست) حاضر است که وقت خود را صرف خواندن یک کتاب فارسی کند و برای جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان از این سایت استفاده نماید؟ متاسفانه غریق به هر گیاهی برای نجات خود چنگ می‌زند و افراد کم‌سواد زیادی به امید جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در این سایت ثبت نام می‌کنند و البته که نتیجه‌ای برای آن‌ها نخواهد داشت.

یکی مرد جنگی!

چند سال پیش بود که آشنایی در امور مالی یکی از مشتریان، از من خواسته بود که برادرش را در بهساد جذب کنیم و با این که می‌دانستم برادرش در یکی از همین دانشگاه‌های شنگول و منگول درس می‌خواند در معذورات قرار گرفته بودم که حداقل برای مصاحبه دعوت کنم!

در ابتدای جلسه هم به واسطه آشنایی مطابق غر زدن‌های همیشگی که «نیروی خوب کیفی پیدا نمی‌شود و گرنه نیروی کار که بسیار است» و از این جور حرف‌ها کمی صحبت کردیم و طرف هم خیلی با اعتماد به نفس گفت: «درست می‌فرمایید، یکی مرد جنگی به از صد هزار»!

خوشم آمد. یک جورایی همدلی در آن لحظه باعث شد که به او اعتماد پیدا کنم و وارد مصاحبه تخصصی شوم. البته در پایان مصاحبه مایوس شدم و دریافتم که این بنده خدا هم یکی از همان هزاران هزار است!

در اراک به دنبال جذب نیروی برنامه‌نویس و یا پشتیبانی نرم‌افزار جامع مدیریت اطلاعات و آمار (اتوماسیون آماری) هستیم که این خاطره یادم آمد. اگر آشنایی سراغ داشتید، معرفی کتید. اگر هم سایت معتبر و پر مراجعه‌ای می‌شناسید که بتوان در آن آگهی جذب نیرو منتشر کرد، سپاس‌گزار خواهم شد که معرفی بفرمایید.